Katarzyna Miller spotkała się z rybniczankami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej.