Zarząd Związku Górnośląskiego po raz pierwszy przyznał nagrody im. Łucji Staniczkowej za zasługi dla rozwoju edukacji regionalnej. Dr Justyna Mikuła, polonistka ucząca w rybnickim „Fryczu", została uhonorowana za przygotowanie rzeszy laureatów Olimpiady Wiedzy o Górnym Śląsku.