Pracownicy PWiK odwiedzą dzielnice: Północ, Orzepowice, Śródmieście, Chwałęcice, Niewiadom, Zebrzydowice, Zamysłów, Niedobczyce oraz Maroko-Nowiny.