W dniu 22 września w siedzibie KM PSP w Rybniku miała miejsce uroczystość przekazania użytkowanych dotychczas w jednostce samochodów: