"Ryjek jest wciąż żywy, jak mówi nasze tegoroczne hasło" - podkreśla Michał Wojaczek, dyrektor festiwalu.