Nowy szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach odwołał ze stanowiska nadleśniczych z Rud Raciborskich, Rudzińca i Rybnika.