12 stycznia od godz. 15.00 MOSiR zaprasza do korzystania z lodowiska znajdującego się przy zameczku w Leszczynach.