Miasto Rybnik zabezpieczyło kwotę 5,5 miliona złotych na wsparcie dla sportu. W budżet na 2024 rok wpisane zostały wydatki związane ze wspieraniem stowarzyszeń i klubów sportowych. Zabezpieczona kwota wynika z przyjętego przez Radę Miasta Programu współpracy z klubami sportowymi w Rybniku.