Dodatkowe środki w wysokości 1,5 mln złotych, zostaną przeznaczone na promocję Miasta Rybnika poprzez sport.