17 grudnia ruszyła rekrutacja na pierwszy tego typu w Polsce kierunek studiów podyplomowych Master of Business Administration dla Organizacji Pozarządowych (NGO) realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Fundacją Rybnicką.

Studia Celem realizacji programu MBA dla NGO jest m.in. przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, wypracowanie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego, w tym tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, np. strategii fundraisingowych, strategii finansowych, strategii związanych z komunikowaniem, strategii związanych z zarządzaniem zespołem, rozwinięcie i pogłębienie umiejętności menedżerskich członków zarządów organizacji pozarządowych, pozwalających na zarządzanie złożonymi sytuacjami w organizacji, gwarantujących odniesienie sukcesu w ciągle zmieniającym się świecie, rozwijanie umiejętności analitycznych, przywódczych, interpersonalnych i strategicznych, w tym m.in. z zakresu zarządzania projektami i zarządzania zmianą, kadry zarządzającej organizacjami pozarządowymi.

Program Master of Business Administration (MBA) dla NGO pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć ich organizacje i stojące przed nimi wyzwania oraz pokazuje jakie metody i narzędzia wykorzystać, aby skuteczniej kierować ich rozwojem. Dzięki podpisanej 14 grudnia umowie pomiędzy Uczelnią a Fundacją Rybnicką studia te są w pełni dofinansowane dla 16 beneficjentów projektu realizowanego przez Fundację: https://rybnik.dlawas.info/edukacja/mba-dla-ngo-pierwsze-w-polsce-tego-typu-studia-dla-organizacji-pozarzadowych/cid,22067,a