W ubiegłym roku akademickim Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach we współpracy z Fundacją Rybnicką uruchomił pierwsze w Polsce studia MBA dla liderów organizacji pozarządowych. Uczestnikami pilotażowej edycji studiów dofinansowanej ze środków programu NoweFIO przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest 16 przedstawicieli śląskich NGOsów, których celem jest wdrożenie zmian społecznych w środowiskach lokalnych, w których na co dzień działają. Jakie efekty przynoszą studia? Np. w Cieszynie analizowane jest obecnie utworzenie jednostek pomocniczych gminy, w Gliwicach przeanalizowano efektywność wydatkowania środków publicznych na różnego rodzaju eventy i na promocję Miasta, przeanalizowano siatkę połączeń komunikacyjnych na terenie powiatu częstochowskiego, a w Siemianowicach Śląskich gmina zrealizowała dodatkowe zabezpieczenia prowadzące do poszerzenia przepustowości kanalizacji deszczowej i montażu studzienek zbierających wodę z jednej z tamtejszych dróg. Ponadto organizacje uczestniczące w projekcie stworzyły bądź zaktualizowały własne strategie CSR, pozyskały środki zewnętrzne na swoją działalność, stworzyły koncepcje własnych przedsiębiorstw społecznych. Praktyczny wymiar studiów MBA dla NGO to ich najważniejsza zaleta. Od roku akademickiego 2022/2023 zapraszamy na ich drugą edycję (możliwą do realizacji ONLINE).