Dla ponad 502,8 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,6 tys. szkół w kraju we wtorek o 9.00 egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Jest on trzydniowy: w każdym dniu uczniowie będą zdawać z innego przedmiotu. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpi w tym roku także ok. 14,5 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.