Kilka dni temu właściciele klubu F2F podzielili się informacją, że sanepid musi zwrócić im karę administracyjną w wysokości 30 tys. zł. Sanepid w Rybniku wyjaśnia, że decyzje były wydane zgodnie z obowiązującym prawem, a postawę przedsiębiorców, którzy otwierali lokale w trakcie pandemii, nazywa nieodpowiedzialną.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy właściciele klubu otrzymają zwrot kary - 30 tys. zł, którą nałożono na przedsiębiorców w związku w związku z udostępnianiem żywności i napojów na miejscu. 
- więcej:
https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/sanepid-ma-zwrocic-pieniadze-klubowi-3-0-dla-nas-wszystkich/cid,19969,a

Poprosiliśmy o komentarz PSSE w Rybniku. Oświadczenie stacji publikujemy poniżej:

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach uchylił jedną z decyzji nakładającą na właściciela klubu karę nałożoną w związku z naruszeniem zakazu prowadzenia określonego typu działalności. Zaznaczenia wymaga fakt, że decyzja została uchylona ponieważ w dacie orzekania przez organ odwoławczy powyżej sprawy stan prawny był korzystniejszy dla strony, albowiem czasowe ograniczenie prowadzenia działalności związanej z gastronomią, który stanowił podstawę prawną orzeczenia kary pieniężnej już nie obowiązywał. Stąd też się Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach zobowiązany był do uchylenia decyzji, co nie świadczy o bezprawnym działaniu w PPIS w Rybniku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku podkreśla, że pozostałe decyzję dotyczące tego przedsiębiorcy, zostały przez organ odwoławczy utrzymane w mocy i tym samym ocenione jako wydane zgodnie z obowiązującym prawem.

Konieczność wydania wszystkich decyzji spowodowana była nieodpowiedzialnym działaniem właściciela lokalu, który w czasie epidemii nie podjął działań ograniczających drogi transmisji wirusa Sars-CoV-2 w przeciwieństwie do miażdżącej liczby przedsiębiorców, którzy mimo ciężkiej, a czasami dramatycznej sytuacji finansowej, takie wyzwanie podjęli, kierując się ochroną zdrowia i życia innych ludzi jako wartości nadrzędnej, w tym miejscu Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny w Rybniku składa im szczególne podziękowania za przyjęcie odpowiedzialnej postawy.

Podkreślenia wymaga fakt, że do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku wpływa wiele słów uznania i podziękowania za wszystkie działania, jakie pracowncy podejmowali i podejmują w walce z epidemią, za wyjątkowy wysiłek i zaangażowanie, ale jednocześnie wpływały również interwencję i żądania podjęcia zdecydowanych kroków w stosunku do  właścicieli lokali, którzy łamali obowiązujące ograniczenia i zakazy i nie stosowali się do nich tak, jak przeważającą liczba przedsiębiorców, a wszystkie działania jakie zajmowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku podejmowane były w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne i nie posiada on kompetencji do ich oceny lub wybiórczego stosowania, a ich nadrzędnym celem była ochrona zdrowia i życia ludzi, dla którego została powołana Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Autorzy obraźliwych aktów personalnych, nie mających nic wspólnego z rzeczywistością, a głoszonych w przestrzeni,  publicznej powinni niezwłocznie zaniechać tych haniebnych praktyk. Informuję ponadto, że rozważane jest podjęcie działań na drodze cywilnej, w związku z naruszeniem dóbr osobistych pracowników PSSE w Rybniku.

Na koniec Państwowy Powiatowy Inspektor Aanitarny w Rybniku składa podziękowania wszystkim mieszkańcom i przedsiębiorcom, których odpowiedzialna postawa pozwoliła na znaczące ograniczenie się zakażeń Sars-CoV-2 ,co widać w codziennych statystykach dotyczących liczby osób zakażonych, osób hospitalizowanych i osób zmarłych.

- podpisał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku, Michał Dudek