Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku powołała Prezesa Zarządu Spółki. Został nim Przemysław Grycman, dotychczasowy dyrektor Rybnickich Służ Komunalnych. W związku z objęciem nowej funkcji przez Przemysława Grycmana Prezydent Miasta Rybnika powierzył na 3 miesiące wykonywanie pracy na stanowisko Dyrektora Rybnickich Służb Komunalnych Łukaszowi Karbowińskiemu,