W Niewiadomiu, przed dawnym domem kultury, przy ul. Mościckiego 15, otwarta została kolejna – czwarta już w mieście - lodówka społeczna.