Dzięki dofinansowaniu utworzonych zostanie 75 miejsc w budowanym obecnie w dzielnicy Leszczyny żłobku.