W ubiegłym roku odnotowano w sumie prawie 22,4 mln połączeń na numery alarmowe. Najwięcej połączeń przychodzących zarejestrowano w CPR w Katowicach - ponad 2,4 mln zgłoszeń. Prawie 40 proc. wszystkich połączeń zostało zakwalifikowanych jako niezasadne, które nie wymagały interwencji służb. Wśród kategorii zdarzeń alarmowych na pierwszym miejscu znalazły się zdarzenia dotyczące komunikacji drogowej, najczęściej zgłaszano też m.in: zakłócenia porządku publicznego, złe samopoczucie czy interwencje domowe.