Minął ponad miesiąc od sesji Rady Miasta, podczas której prezes spółki Komunikacja Miejska Rybnik zaprezentował plusy (w zdecydowanej większości) i minusy powstania bazy dla autobusów przy ul. Lipowej. Można odnieść wrażenie, jak stwierdził radny Łukasz Dwornik, że plusy i minusy były tworzone pod tezę. Czy tak było? Z racji tego, że prezes Kosobucki i prezydent wyraźnie nie chcą na ten temat rozmawiać, nie odpowiemy na te wątpliwości. Do tej pory prezes nie zechciał się również podzielić z nami oświadczeniem, które wygłosił podczas sesji ani wyjaśnieniem, dlaczego nie uczestniczył w dyskusji z radnymi, tylko opuścił salę obrad.