Po raz 14. w Rybniku odbywa się „Robotic Tournament”.