Jeżeli jesteś uczniem, rodzicem, nauczycielem czy dyrektorem szkoły z pewnością niejednokrotnie miałeś wątpliwości związane z zastosowaniem bądź zinterpretowaniem przepisów prawa oświatowego - ustaw, rozporządzeń czy nawet statutu szkoły. Czy nauczyciel może wystawić ocenę "0"? Czy uczeń w czasie lekcji może wychodzić do toalety? Czy rodzic może otrzymać kserokopię kartkówki? Czy za brak zadania można dostać "jedynkę"? Jeżeli nurtują Cię podobne lub inne pytania związane ze szkołą i jej funkcjonowaniem - skorzystaj z usług Poradni Prawa Oświatowego. W ramach realizowanego przez Stowarzyszenie "Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej" projektu w ramach programu "Regranting Organizacji Poradniczych" z porad ekspertów możesz skorzystać teraz bezpłatnie, ponieważ projekt zyskał dofinansowanie z Klastra Innowacji Społecznych.