Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 im. Księdza Prałata Konrada Szwedy w Rybniku biorą udział w akcji „Odblaskowa szkoła”.