W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku odbyła się VIII edycja międzyszkolnego konkursu wiedzy „ Żyj zdrowo i bezpiecznie".

Celem konkursu było utrwalenie zasad zdrowego odżywiania, podniesienie wśród  uczniów świadomości  na temat bezpiecznych zachowań, promowanie zdrowego stylu życia, wyrabianie nawyku bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, rozwijanie umiejętności efektywnego działania w grupie, jak również zasad fair – play podczas współzawodnictwa i zabawy.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Brunon Baszczok  - przewodniczący Rady Dzielnicy Niewiadom, Aurelia Szymanowska – przedstawiciel PULS–MED, Anna Picho – przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologiczej  w Rybniku oraz przedstawiciele policji.

W konkursie brały udział trzyosobowe grupy uczniów z pięciu szkół podstawowych klas piątych SP 22, ZSP 14, SP 21, ZSP 9 oraz ZSP 2 jako organizator. Konkurs miał na celu sprawdzenie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, zasad ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, wiedzy na temat smogu, ekologii oraz konkurencje sprawnościowe.

Po ponad trzech godzinach zmagań wyłoniono zwycięzców:

I MIEJSCE – SP nr 22 w Rybniku

II MIEJSCE – ZSzP nr 2 w Rybniku

III MIEJSCE – ZSzP nr 9 w Rybniku

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Dzielnicy Niewiadom, współorganizatora konkursu  „Żyj zdrowo i bezpiecznie”.