Prof. Wes Grebski z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii wygłosi w najbliższy poniedziałek wykład w Auli Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. Kościuszki.

w imieniu Dyrektora Centrum Kształcenia Inżynierów Politechniki Śląskiej Pana dr Zygmunta Łukaszczyka i swoim zapraszam serdecznie na wykład Prof. Wesa Grebskiego z Pennsylvania State University. Wykład "Krok w przedsiębiorczość a recepta na sukces" zostanie wygłoszony dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej oraz zainteresowanych osób w Auli Centrum Kształcenia Inżynierów przy ul. Kościuszki 54 w Rybniku w poniedziałek  9 września 2019r. o godzinie 8.00.

Prof. Wes Grebski – w 1974 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na Wydziale Maszyn. Uzyskał tytuł licencjata i magistra inżynierii mechanicznej, a następnie doktora nauk technicznych. W latach 1974-1980 pracował na tej uczelni jako asystent i adiunkt.

Po wyjeździe do USA przez 35 lat pracował na Pennsylvania State University. Uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego inżynierii. Był koordynatorem programu studiów inżynierskich na kierunku inżynieria ze specjalnością w dziedzinie energii alternatywnej i wytwarzania energii. Był inicjatorem powołania nowego kierunku studiów inżynierskich poświęconych energii odnawialnej. Program kierunku realizowany jest wyłącznie na jego Uczelni.

Był autorem wielu niekonwencjonalnych form nauki i pracy ze studentami. Jeździł po kampusie samochodem słonecznym, ponadto zainstalował tam turbinę wiatrową i panele słoneczne.  Zdobył nagrodę Miltona S. Eisenhowera – jedno z najwyższych wyróżnień Uczelni, a także 11 innych nagród w zakresie nauczania i doradztwa zawodowego. Aby zainteresować młodych ludzi inżynierią, uczył również licealistów. Z jedną ze swoich klas zbudował samolot.

W latach 1995-1997 pełnił funkcję sekretarza, wiceprzewodniczącego oraz przewodniczącego Komitetu ds. Technologii Mechanicznych Departamentu Komitetu Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników.
Władze Uczelni nazwały prof. Grebskiego „niewiarygodnym członkiem ich społeczności" oraz  „człowiekiem oddanym, bardzo lojalnym i wspierającym swoich studentów".