22 sierpnia w Urzędzie Miasta Rybnika odbędzie się spotkanie robocze poświęcone konsultacjom społecznym. Do udziału w nim magistrat zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, a także mieszkańców miasta. Celem spotkania, które poprowadzi Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika Piotr Masłowski, będzie zebranie opinii i uwag na temat prowadzonych przez miasto konsultacji społecznych.

Program spotkania:

  1. Przedstawienie obowiązujących uchwał,
  2. Wady działającego systemu (zebranie opinii i uwag),
  3. Nowe zasady – propozycje zmian obowiązujących uchwał,
  4. Zaprezentowanie przykładowej uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.

Termin spotkania: 22 sierpień 2019 r. (czwartek) godz. 16.30

Miejsce: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2 (sala 264)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o telefoniczne bądź mailowe potwierdzenie udziału w terminie do 19 sierpnia, tel. 32 43 92 006, e-mail: ngo@um.rybnik.pl