Lepsze podróże na linii Rybnik - Racibórz, dzięki przebudowie dwóch przystanków. Perony w Niewiadomiu i Niedobczycach zostały podwyższone i dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zadanie jest realizowane w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Wartość prac to ponad 8 mln zł.