118 osób zostało ukaranych mandatami karnymi za popełnione wykroczenia, a 18 osób pouczono.