Pisaliśmy o braku punktów orientacyjnych i dojazdu dla służb ratowniczych na bulwarach nad Nacyną. W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów zostaną zastosowane nowe rozwiązania.

O braku punktów orientacyjnych na trasie bulwarów nad Nacyną oraz braku bezpośredniego dojazdu dla służb ratowniczych, pisaliśmy niedawno - https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/problem-z-dojazdem-karetki-na-bulwary-prezydent-reaguje/cid,19899,a https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/karetka-nie-moze-dojechac-do-pacjenta-to-czesty-problem/cid,19980,a

W odpowiedzi na interpelację radnego Karola Szymury, prezydent Kuczera wyjaśnia:
- Pragnę poinformować iż na odcinku bulwaru pomiędzy ulicami Rudzka i Wierzbowa, jak również Wierzbowa Kotucza zastosowano słupki blokujące z czego te zlokalizowane przy ulicy Wierzbowej są wyjmowane. Słupki te nie zostały ustawione w celu utrudnienia dojazdu służbom, a w trosce o bezpieczeństwo korzystających z bulwarów pieszych i rowerzystów. Jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich uczestników ruchu przedmiotowe słupki zostaną usunięte i mam nadzieję, że Bulwary nie zostaną wtedy wykorzystywane do innych celów niż te wynikające z oznakowania (droga dla pieszych i rowerów) - mówi włodarz.
- Jednocześnie informuję iż z uwagi na fakty niedużej długości Bulwarów na odcinku od Rudzkiej o do Raciborskiej wynoszącej 2,2 km zastosowanie numerowanych słupków co paręset metrów nie byłoby dobrym rozwiązaniem. Dlatego też w porozumieniu z oficerem rowerowym zostaną ponumerowane latarnie na całej długości zaczynając od ulicy Rudzkiej, które ustawione co kilkadziesiąt metrów (około 30 m) w znacznym stopniu ułatwią orientację wszystkim uczestnikom Bulwarów - dodaje prezydent Kuczera.