Zofia Dybała, uczennica Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku reprezentowała nasze miasto w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych przy Instytucie Badań Literackich PAN.

W minionym roku szkolnym odbyła się II Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych przy Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie. W tym prestiżowym konkursie skierowanym do uczniów szkół podstawowych z ostatnich dwóch klas VII – VIII, wzięli udział najlepsi młodzi humaniści z całego kraju. Założeniem Olimpiady Polonistycznej było ugruntowanie wysokiej rangi języka polskiego i literatury polskiej w życiu społecznym oraz głębsze rozpoznanie narodowej i europejskiej tradycji literackiej, a także tożsamości kulturowej.

Olimpijskie zmagania składały się z trzech etapów – szkolnego, okręgowego i finałowego, który oprócz rozprawki i testu językowego obejmował rozmowę na tematy literackie z wybitnymi naukowcami – profesorami wyższych uczelni w kraju.

Nasze miasto reprezentowała uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rybniku  Zofia Dybała (opiekun Aleksandra Zimny), która wykazała się ogromną wiedzą z zakresu literatury i językoznawstwa, wykraczającą poza podstawę programową z tego przedmiotu w szkole podstawowej. Oprócz wysokiej lokaty i rewelacyjnego przejścia przez wszystkie etapy Olimpiady Polonistycznej, uczennica była zwolniona z części pisemnej z języka polskiego na egzaminie ósmoklasisty.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów – tym razem w Olimpiadzie przeznaczonej dla uczniów szkół średnich!


Tekst: SP nr 12 w Rybniku