W styczniu w jednej z interpelacji radny Marek Florczyk poruszył kwestię wynagradzania dyrektorów i wicedyrektorów rybnickich szkół. W ocenie radnego, jak i wielu ekspertów, wysokość wynagrodzeń dyrektorów i wicedyrektorów szkół jest nieadekwatna zarówno do ogromu obowiązków, które na nich spadły (także w związku z pandemią), jak i zakresu ich odpowiedzialności. Pod koniec stycznia Rada Miasta Rybnika przyjęła uchwałę, która podwyższa dodatki funkcyjne dla dyrektorów i wicedyrektorów rybnickich szkół. "Zmiana wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów oświatowych jednostek budżetowych podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego poziomu wynagrodzenia na tych stanowiskach (....) Proponowana zmiana to wzrost wydatków o 734 000 zł, który jest zabezpieczony w planie wydatków Wydziału Edukacji" - czytamy w uzasadnieniu. Otrzymaliśmy jednak informację od jednego z Czytelników, że na ostatnim spotkaniu z dyrektorami szkół Wojciech Świerkosz - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika - zapowiedział, wg relacji Czytelnika, że wzrost dodatków funkcyjnych zostanie pokryty ze środków na dodatki motywacyjne. Niektórzy dyrektorzy poczuli się więc oszukani.

"Zmiana wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów oświatowych jednostek budżetowych podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia odpowiedniego poziomu wynagrodzenia na tych stanowiskach. Zmiana przepisu art. 42 Karty Nauczyciela poprzez dodanie ust. 6a (dodany przez art. 76 pkt 22 lit. c ustawy z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U.2017.2203) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 września 2018 r.) wyłączyła możliwość przydzielania godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego szkołę także gdy jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. W związku z znacznym zmniejszeniem wysokości środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny nauczycieli konieczne było podwyższenie dodatków funkcyjnych osób kierujących oświatowymi jednostkami budżetowymi. Proponowana zmiana to wzrost wydatków o 734 000 zł, który jest zabezpieczony w planie wydatków Wydziału Edukacji wg klasyfikacji 801-80195-4010 poz. Ed 006 i Ed 007" - możemy przeczytać w uzasadnieniu do projektu przyjętej już uchwały Rady Miasta Rybnika w tej sprawie.

Dodatki funkcyjne, inaczej niż motywacyjne, są wypłacane jako stały element wynagrodzenia dyrektorów i wicedyrektorów. Podwyższenie dodatków funkcyjnych, nawet kosztem obniżenia dodatków motywacyjnych, jest więc rozwiązaniem korzystnym dla ww. grupy, ponieważ nie jest to dodatek uznaniowy, uzależniony od decyzji organu prowadzącego i przyznawany tylko na określony czas.

Agnieszka Skupień, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Rybnika, w następujący sposób skomentowała opisaną powyżej sytuację:
- Biorąc pod uwagę, że subwencja oświatowa na rok 2021 uległa zmniejszeniu w stosunku do prognozowanej o ponad 1,3 mln zł przekazano informację, że dodatki motywacyjne będą w miesiącu marcu niższe niż do tej pory (o kwotę wzrostu dodatku funkcyjnego). Zwracam uwagę, że dodatek motywacyjny ma (w przeciwieństwie do dodatku funkcyjnego) charakter uznaniowy i przyznawany jest każdorazowo na określony czas (nie rzadziej niż raz na kwartał). O jego wysokości każdorazowo decyduje Zastępca Prezydenta Miasta ds. oświaty.

- Innymi słowy na ten moment dyrektorzy nie otrzymają wyższego wynagrodzenia, stąd ich rozczarowanie - przekazał nam nasz rozmówca.

Jak wspomnianą sprawę komentują nauczycielskie związki zawodowe?
- Myśmy pisali do Pana Prezydenta (list w załączeniu), do Przewodniczącego odnośnie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, żeby się opamiętali, i jednak przyznali więcej, ponieważ na razie u nas w Rybniku jest 1 zł. Jeśli chodzi o dodatki funkcyjne to rada miasta w styczniu podjęła uchwałę odnośnie dodatków dla dyrektora i wicedyrektora, ponieważ są to pieniądze z dodatków motywacyjnych, które Pan Prezydent wypłacał dyrektorom i postanowił z tej puli pieniędzy wziąć pieniądze i przeznaczyć na dodatki funkcyjne. Zaznaczamy, że wicedyrektorzy robią dużą robotę i mają bardzo mało płacone i teraz będzie kłopot z pozyskaniem takiego wicedyrektora. Czy będą więc podwyżki dla dyrektorów i wicedyrektorów na pewno nie. Być może na tym skorzystają wicedyrektorzy, ponieważ oni są też nauczycielami i jest im płacone z puli nauczyciela a nauczyciele mają przyznany dodatek motywacyjny w postaci 1 zł i tego nie przeskoczymy w tej chwili dlatego też napisaliśmy takie pismo, bo pierwszy raz w historii naszego Rybnika w ogóle tak potraktowano nauczycieli za ich pracę. W tym tygodniu wysłaliśmy pismo do Prezydenta i zobaczymy czy odpowiedź do nas trafi - mówi nam Izabela Faksa-Lerch, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rybniku.

List-do-Prezydenta-MR-dodatek-motywacyjny.pdf

Z kolei Hanna Grzelak – przewodnicząca Zarządu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty w Rybniku - komentuje: 
- Była narada z dyrektorami i powiedziano, że dodatki funkcyjne wzrosną, co było uzgodnione z nami ze związkowcami, zarówno z naszą Solidarnością, jak i ZNP. Natomiast dodatki motywacyjne (które są uznaniowe) na pewno się zmienią, ale nie wiadomo, jak i dla kogo, ponieważ przyznaje je dyrektorom wiceprezydent Świerkosz. Faktycznie ta pula pieniędzy ma nie wzrosnąć. Dyrektorzy tak to odbierają, że dostaną tyle samo pieniędzy ponieważ dodatek funkcyjny się zwiększy, natomiast zmniejszy de facto motywacyjny. Ja natomiast jako związkowiec uważam, że został wykonany krok w stronę dyrektorów, mianowicie taki, że ta kwota dodatku funkcyjnego jest stała i obojętnie, co się stanie to dyrektor dostanie te pieniądze. Natomiast to, co przyznaje Pan prezydent może być dla kogoś wyższą kwotą, a dla kogoś niższą. "Solidarność" w dalszym ciągu czeka, aż 
zostaną poniesione dodatki motywacyjne dla nauczycieli.

 
Uchwała.pdf