Do SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku trafił nowy sprzęt do badań EEG (elektroencefalografii). Zakup nowej aparatury sfinansowała Fundacja JSW.

Urządzenie, sfinansowane przez Fundację znacznie poszerza zakres możliwości diagnostycznych Szpitala.
- Dzięki nowemu EEG możliwe jest przeprowadzenie szczegółowych badań w przypadku uzasadnionych podejrzeń nieprawidłowości czynności mózgu (ośrodkowego układu nerwowego). Warto dodać, że wyniki tych badań wykorzystywane są nie tylko w psychiatrii, ale również w innych dziedzinach medycyny - słyszymy w szpitalu. - Szpital wyraża wdzięczność Fundacji JSW za zakup specjalistycznego sprzętu.

W praktyce diagnostycznej EEG jest wykorzystywane w przypadku występowania epilepsji, zaburzeń snu lub świadomości, konieczności dokonania oceny skutków urazów mózgowo – czaszkowych. Badanie to jest również wykorzystywane przy stwierdzaniu powikłań neurologicznych po przebytym COVID 19.

Do tej pory z badań przeprowadzonych za pomocą nowego sprzętu w rybnickim szpitalu skorzystało już ponad 100 osób.