Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Rybnik zorganizował kolejny protest w sprawie zmian w klimacie. "Kryzys klimatyczny nadejdzie i będzie bezlitosny. Nasz strajk to nie jest zabawa, a kryzys klimatyczny to nie mit" - mówili organizatorzy. Strajkującą młodzież wspierali m.in. europoseł Łukasz Kohut i prezydent Piotr Kuczera.

Trwa protest klimatyczny na rybnickim rynku, organizowany przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Rybnik. Działania wspiera m.in. Zdzisław Kuczma, który podziękował młodzieży za przybycie na wydarzenie: - Wspieram Was od początku i tak dalej będzie. Dzisiaj nie będę mówić o smogu w Rybniku, chcę Wam powiedzieć o czymś ważnym - dzisiaj dla dorosłych najważniejszą miarą dobrobytu i postępu jest tzw. wzrost gospodarczy. Każdego roku coraz więcej pieniędzy w obiegu, coraz więcej dóbr, niekiedy zupełnie niepotrzebnych, ale takie postępowanie dorosłych ma swoją cenę - mówił Zdzisław Kuczma.

Przemawiający przypomnieli o m.in. o Czarnym Piątku, który jest związany z globalnym problemem, jakim jest konsumpcjonizm, wskazywali na możliwość zakupów "z drugiej ręki" i wspierania lokalnych biznesów. 
- Po raz drugi spotykamy się, by walczyć o życie, o naszą ziemię, przyszłość i marzenia. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego mimo naszej walki o życie wciąż nas ignorujecie? Jesteśmy tu po to, by Rybnik, Polska, a nawet cąły świat o nas usłyszał. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki. Wzywamy parlament polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzyzu klimatycznego. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych - wymieniono postulaty. - Apelujemy: Otwórzcie oczy i zróbcie coś! Dosyć słów, teraz czyny!