Na Nikiszowcu europoseł Łukasz Kohut wraz z przedstawicielami Ślōnskij Sztamy podpisał list do Marszałek Sejmu Elżbiety Witekw sprawie projektu Ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz o języku regionalnym, którego celem jest nadanie statusu języka regionalnego mowie śląskiej.

W sobotę na rynku na Nikiszowcu poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut i posłanka Monika Rosa podpisali do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Podpis pod dokumentem złożyli też przedstawiciele Ślōnskij Sztamy. Apelują do Marszałek w sprawie projektu Ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych oraz o języku regionalnym, którego celem jest nadanie statusu języka regionalnego mowie śląskiej.
Więcej o inicjatywie pisaliśmy tutaj: https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/slazoku-spisz-sie/cid,17818,a
Zocno Pani Marszałko Polskigo Syjma,

My, kierzy sie szrajbli na spodku, skŏzujymy Wōm we mianie Ślōnzokōw, co mōmy do Wŏs srogi żol, iże ôd ôńskigo roka (a je dzisiej gynał dwanojście miesiyncy) doczko na rozpatrzyni projekt ustawy ô ślōnskij regiōnalnyj gŏdce, kiery Wōm skludziła Posłanka Rosa Monika. Je to do nŏs ôstuda! Je to tyż dokoz, iże polskŏ władza zaś mŏ Ślōnzŏkōw za nic.

Zo-wi-zo sōm my legalnymi  ôbywatelōma polskimi, bestōż żōndōmy  ôd Wŏs cobyście drabko posłali tyn projekt ku syjmowyj legislacyje.

Szanowna Pani Marszałek,

Rok temu, 21 lutego 2020 roku, grupa Posłów reprezentowana przez Panią Posłankę Monikę Rosę wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest nadanie statusu języka regionalnego mowie śląskiej.

Z ogromnym żalem stwierdzamy, iż w ciągu tego roku nie nadano projektowi nawet numeru druku sejmowego. Nie podjęto żadnych kroków w celu rozpatrzenia kwestii niezwykle istotnej dla setek tysięcy obywateli RP. Niestety, mimo iż jesteśmy lojalnymi obywatelami naszego kraju, już po raz piąty, w piątej z kolei kadencji Sejmu boleśnie doświadczamy faktu, że władze polskie – niezależnie od barw politycznych – nie ustanawiają należnych nam praw mniejszości językowej. W ostatnich dniach Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że jest to pogwałcenie praw człowieka i praw obywatelskich a także ratyfikowanych przez Polskę międzynarodowych konwencji.