Żory chcą wyłączenia od opiniowania biogazowni, która ma powstać w Niewiadomiu.