Spośród skontrolowanych rowerzystów 3 było pod wpływem alkoholu, a 16 popełniło wykroczenia drogowe.