Rybnicka Rada Kobiet nie cieszy się już takim zainteresowaniem, jak na początku działalności organu - w 2018 r. w naborze zgłosiło się 41 pań, w obecnym - tylko jedna. W sumie RRK będzie najprawdopodobniej tworzyło 6 rybniczanek.

Przypomnijmy, jesienią ubiegłego roku Rybnicka Rada Kobiet znalazła się "w rozsypce": po konferencji Smog Szok niemal wszystkie członkinie Rybnickiej Rady Kobiet poinformowały o rezygnacji z zasiadania w Radzie. Monika Glosowitz - Przewodnicząca RRK, tłumacząc powody tej decyzji, nie szczędziła gorzkich słów w kierunku włodarzy Rybnika: "Proszę sobie jeszcze przypomnieć, jak wybrzmiały wypowiedzi prezydentów na konferencji, na której pokazywałyśmy, co zdziałałyśmy przez ostatnie dwa lata. Jeden pyta, czy poszłybyśmy do fryzjera zamiast reperować złamaną rękę, a drugi zachęca nas do działania i mówi, że to my kobiety powinnyśmy przeprowadzić mentalną transformację społeczeństwa. - więcej:
https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/koniec-rybnickiej-rady-kobiet-oliwy-do-ognia-dolala-wypowiedz-prezydenta-podczas-konferencji/cid,16471,a

Rada Kobiet skoncentrowała swoje działanie wokół problemu smogu, wyjaśniał trudne relacje z RRK magistrat:
- Trudno nie zgodzić się ze zdaniem pań z rady, że zła jakość powietrza w naszym mieście jest podstawowym problemem miasta. Działania pań opierały się do tej pory na żądaniu podjęcia działań ze strony prezydenta, w wyniku których miałby zlikwidować smog w ciągu… właściwie najbliższych miesięcy. Różnimy się w rozumieniu tego problemu, ale to oczywiście nie jest przeszkodą, by dyskutować. Mam osobiste wrażenie, że w wielu kwestiach nie chcemy się zrozumieć i usłyszeć. Panie oczekują zmian systemowych - właśnie o zmiany w prawie, jako jedno z pierwszych miast na Śląsku, walczył Rybnik. Co więcej występowaliśmy o zaostrzenie zapisów uchwały antysmogowej. Teraz jesteśmy na etapie, kiedy efekty przepisów prawa będą miały realny wpływ na jakość powietrza - wyjaśniała w imieniu włodarza rzecznik Urzędu Miasta, Agnieszka Skupień.

Wśród wielu inicjatyw, które podejmowała RRK, znalazły się m.in. działania na poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej:
https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/pelnoprawni-osoby-z-niepelnosprawnoscia-w-przestrzeni-publicznej/cid,12159,a
panele dyskusyjne, warsztaty, wsparcie strajku nauczyciel i przede wszystkim - walka o czyste powietrze: https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/my-niy-dychomy-my-zdychomy/cid,13375,a

Obenie RRK cieszy się dużo mniejszym zainteresowaniem, niż na początku powołania organu. Jak informowaliśmy, w listopadzie 2018 r. ogłoszono pełen skład RRK, którą tworzyło 13 pań. 7 z nich, zgłoszonych indywidualnie lub przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz kobiet wybrała powołana w tym celu komisja. Pozostałe członkinie wskazało Stowarzyszenie Śląskie Perły oraz Prezydent Miasta. W naborze wzięło wówczas udział 41 kandydatek:
https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/rybnicka-rada-kobiet-wybrana-znany-pelny-sklad/cid,10240,a
https://rybnik.dlawas.info/wiadomosci/znamy-juz-7-czlonkin-ktore-wejda-do-rybnickiej-rady-kobiet/cid,10153,a

W naborze do obecnej RRK zgłosiła się jedna pani:
- Do naboru zgłosiła się tylko pani Urbaś. Członkinie rady uzgodniły, że chcą ją powołać, co było zgodne z regulaminem RRK - mówi Agnieszka Skupień, rzecznik Urzędu Miasta w Rybniku. - Na spotkaniu prezydenta z nową radą kobiet 10 marca panie poinformowały, że po terminie naboru zgłosiły się bezpośrednio do nich jeszcze dwie panie, aktualnie trwa przygotowanie dokumentów i uzgodnienia czy te dwie panie podtrzymują jeszcze swoją deklarację. Jeżeliby tak było, to w sumie pań w radzie będzie 6 - informuje Agnieszka Skupień.