Psy biegały luzem. Na ich właściciela nałożono karę grzywny za wykroczenie wynikające z art. 77 KW.