Na terenie Czerwionki-Leszczyn pojawili się oszuści, którzy podszywają się pod urzędników. Sprawa została zgłoszona policji.

Przypominamy, że pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, którzy prowadzą kontrole, posiadają legitymacje i upoważnienia podpisane przez Burmistrza Gminy i Miasta. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących osób chcących przeprowadzić kontrolę w Państwa domach, urząd prosi o kontakt telefoniczny z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska tel. 32 429 59 56 lub Strażą Miejską  32 431 19 28 w celu potwierdzenia tożsamości osób kontrolujących i weryfikacji, czy faktycznie kontrola jest prowadzona w danym czasie i miejscu.

Sprawa osób podszywających się pod pracowników Urzędu została już zgłoszona policji.