Galopująca inflacja i spore oszczędności na radach dzielnic, które nie powstały w wyniku kontrowersyjnej reformy jednostek pomocniczych w naszym mieście - nie przekonują władz do tego, by zwiększyć kwoty przeznaczone z budżetu miasta do dyspozycji rad dzielnic. Od kilkunastu już lat pozostają one na niezmienionym poziomie i zasadniczo wynoszą plus /minus ok. 10 000,00 zł na rok. Kilku przedstawicieli rad dzielnic - Wielopola, Golejowa, Meksyku czy Chwałęcic - zwróciło się w ostatnich dniach z petycją (wypracowaną na jednym ze szkoleń w projekcie "Forum Rad Dzielnic. Obywatelska Poradnia dla Jednostek Pomocniczych Gmin" realizowanym przez Fundację Rybnicką) do Prezydenta, by zainicjował zmiany w budżecie i pieniądze zaoszczędzone na dietach i środkach, które zostały po radach dzielnic, które nie powstały przesunął na rzecz pozostałych rad dzielnic. Tymczasem na sesji 21 września radni przegłosować mają przydzielenie tych środków dla Rybnickich Służb Komunalnych na zakup asfaltu. Część rad dzielnic jest tym faktem oburzona, gdyż nie wiadomo gdzie asfalt ten ostatecznie trafi i w których dzielnicach drogi faktycznie zostaną "połatane".