Obecnie przedszkole zapewnia opiekę 75 dzieciom. Rozbudowywane przedszkole docelowo służyć będzie przedszkolakom z dwóch dzielnic: Ochojca i sąsiadującego z nim Golejowa. "Zapotrzebowanie jest spore, bo w obu dzielnicach dość prężnie rozwija się budownictwo jednorodzinne. Podmiejski charakter, przy jednoczesnej dostępności zarówno do terenów zielonych, rekreacyjnych, jak i do udogodnień oferowanych przez infrastrukturę miasta sprawia, że młode rodziny chętnie wybierają właśnie to miejsce jako optymalne do życia" - mówi prezydent Kuczera.