Takiego gada rybniczanin napotkał na trasie spaceru na Paruszowcu.