Z inicjatywy Rybnickiej Rady Kobiet i przy wsparciu Piotra Kuczery Prezydenta Miasta Rybnika do wszystkich rybnickich parafii dotarł list, w którym kobiety z Rybnika apelują do mieszkańców by zwrócili uwagę na jakość używanych paliw oraz na terminy wymiany kotłów w kontekście uchwały antysmogowej. Prezydent Kuczera zwrócił się z prośbą o odczytanie tego listu na zakończenie niedzielnych liturgii.

-  W Rybniku są ludzie, którzy wciąż nie  chcą przyjąć informacji o tym, że zła jakość powietrza ma wpływ na ich zdrowie i życie.  Dlatego, nadal ogromne znaczenie ma edukowanie, dyskutowanie i przypominanie o tym, że jesteśmy odpowiedzialni za ekologię, a dbanie o naszą planetę, jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem – napisał prezydent Kuczera w liście do rybnickich proboszczów.
 
Do wejścia w życie uchwały antysmogowej pozostały 784 dni, potrzeba wielkiej mobilizacji ze strony mieszkańców by Rybnik mógł wreszcie oddychać czystym powietrzem. 
 
- Chcemy dotrzeć z informacją o treści uchwały antysmogowej i z apelem o wspólną troskę, o zbiorowe zdrowie do jak najszerszego grona mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Dlatego zdecydowałyśmy się szukać wsparcia również poza głównymi kanałami informacyjnymi – mówi Monika Glosowitz przewodnicząca Rybnickiej Rady Kobiet - Jesteśmy przekonane, że gdyby proboszczowie rybnickich parafii, a za ich namową również rybniccy parafianie, włączyli się we wspólną walkę ze smogiem - jeszcze w tym sezonie grzewczym przestalibyśmy się bać oddychać – dodaje Glosowitz.  

TREŚĆ LISTU:Uchwała antysmogowa jest prawem miejscowym i podaje konkretny harmonogram dotyczący wymiany starych kotłów węglowych w zależności od tego, jak długo kotły są użytkowane. Mieszkańcy Śląska mają obowiązek wymienić kotły węglowe starsze niż 10-letnie i nieposiadające tabliczki znamionowej do końca 2021 roku. Niezastosowanie się do zapisów uchwały będzie skutkować nałożeniem kary pieniężnej w wysokości do 5 000 zł.