Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023 na zasobach Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - jest apel do lokatorów.