W 15 dzielnicach w wyniku wyborów doszło do zmiany przewodniczących rad, jedynie w 5 dzielnicach zmienili się przewodniczący zarządów. W sumie w wyborach do rad dzielnic kadencji 2019-2023 (bez Smolnej) wzięło udział 1997 osób w porównaniu do 3174 osób przed czterema laty. Najmniejszy odsetek głosujących był w dzielnicy Śródmieście. Najwyższy na Zamysłowie. W wyborach do rad dzielnic zagłosowało więc mniej niż 2% mieszkańców naszego Miasta. W Ligocie-Ligockiej Kuźni z powodu błędu radnego Miasta Rybnika wyznaczonego do przeprowadzenia zebrania wyborczego wybory trzeba było powtórzyć, na Smolnej w ogóle nie wybrano rady, bo na zebranie nie przyszło wymagane 30 osób. W Kamieniu do rady dzielnicy nie dostał się radny Miasta Rybnika z PiS - Karol Szymura, zaś na Zamysłowie doszło do prawdziwej rewolucji. Przeciwnicy nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy zjednoczyli się i założyli stowarzyszenie, które w wyborach niejako "przejęło" radę dzielnicy. W wyborach do rady kadencji 2019-2023 nie zdecydował się kandydować na Zamysłowie Franciszek Kurpanik - radny Miasta Rybnika - którego mieszkańcy obwiniają, iż nie sprzeciwił się w kwestii nowego MPZP władzom Miasta, ponieważ jest radnym rządzącej koalicji. Stowarzyszenie "Zjednoczony Zamysłów" ma w nowej radzie zdecydowaną większość, a przewodniczącym zarządu dzielnicy została jego prezes - Monika Karczmarz. W Golejowie - dzielnicy uznawanej za najbardziej aktywną w minionej kadencji - postawiono z kolei na stabilizację. Przewodniczącym rady pozostał Dominik Harazim, a przewodniczącym zarządu nadal będzie Arkadiusz Trzebuniak. Byliście na wyborach?