Właściciel nieruchomości ma obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości tak, by nie utrudniał przejścia pieszym. W przeciwnym razie grozi mu wysoka kara. Musi odśnieżyć i zlikwidować lód również z bramy i podwórza swojej posesji, a także usunąć sople i zwały śniegu z dachu budynku i zabudowań gospodarczych znajdujących się na jego terenie.

Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, lecz dzieli go od niej pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu ciąży na gminie. Jeżeli na chodniku znajduje się przystanek komunikacyjny, płatny postój albo miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, to wówczas obowiązek uprzątnięcia ich ciąży na firmach, które je użytkują.

Za niedopełnienie obowiązku odśnieżania grozi nam kara nagany lub kara do 1,5 tys. złotych, ale więcej możemy zapłacić za zwisające z naszego dachu sople lodu, zagrażające bezpieczeństwu pieszych. Gdy na nieodśnieżonym chodniku dojdzie do wypadku, będziemy podlegali przepisom kodeksu cywilnego. Na mocy artykułu 415 osoba poszkodowana może wystąpić z roszczeniem odszkodowania.