W rybnickim Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Orzepowickiej otwarto wirtualną strzelnicę. Obiekt będzie służył przede wszystkim uczniom szkół ponadpodstawowych podczas zajęć z obronności. Na realizację zadania, którego wartość sumaryczna to 242 470,22 zł, Miasto otrzymało z MON dofinansowanie w wysokości 193 970,22 zł.