Wybrano wykonawcę, który wybuduje 80 mieszkań przy ulicy Hallera. Przewidywany koszt to ponad 43 mln zł.

"Jest już wykonawca, który wybuduje 80 mieszkań przy ulicy Hallera. Przewidywany koszt to ponad 43 mln zł" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Piotr Kuczera. 

Zgodnie z informacją Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Twój Dom" Sp. z o.o. z 12 stycznia najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum: WODPOL Sp. z o.o. z Żywca (lider) i PBO Śląsk Sp. z o.o. z Sosnowca (partner). Cena oferty to 43 188 000 zł. W najbliższych dniach podpisana zostanie umowa z wykonawcą i budowa będzie mogła ruszyć.

Ogłoszony po raz drugi przetarg został rozstrzygnięty po decyzji Rady Miasta Rybnika o zwiększeniu o ponad 11 mln zł wydatków na sfinansowanie objęcia przez miasto  udziałów w spółce TBS ,,TWÓJ DOM" Sp. z o.o., w związku z wyższymi ofertami złożonymi w przetargu.

To bardzo ważna inwestycja dla miasta. Dlaczego ją realizujemy? Staramy się słuchać ekspertów i specjalistów zajmujących się urbanistyką, a także problemami społecznymi. Ci wskazują, że rozlana zabudowa na obrzeżach miast i bardzo drogie mieszkania proponowane w centrum powodują, że serca miast zamierają, mieszka tam coraz mniej osób, a tym samym likwidowany jest drobny handel i usługi. Stąd aktualny kierunek miasta by w śródmieściu proponować mieszkania komunalne albo te budowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Sprowadzanie ludzi do centrum zaczyna wprowadzać życie w tkankę miejską. Jeżeli kolejne rodziny zamieszkają w Rybniku przy ulicy Hallera, ich potrzeby związane z codziennym życiem – zakupami, usługami – będą generowały ruch w centrum – podkreśla prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Zgodnie z założeniami, do końca 2023 roku w centrum Rybnika, na placu przy ulicy Hallera,  powstanie nowoczesna przestrzeń z mieszkaniami czynszowymi i lokalami użytkowymi. Powstać ma obiekt dopasowany do kontekstu urbanistycznego, z mieszkaniami i częścią usługową oraz infrastrukturą towarzysząca, w tym droga wewnętrzna i ciąg pieszo-jezdny.
W szczegółach przedstawia się to następująco: 6 kondygnacji nadziemnych, 80 mieszkań o powierzchni od 38 do 62 metrów kwadratowych wyposażonych w loggie, klatki schodowe  z dźwigami osobowymi, 6 lokali użytkowych na parterze, monitoring części wspólnych budynku, pełen dostęp dla osób niepełnosprawnych.  

Można już składać wnioski o najem mieszkań.

 Nabór dotyczy lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego. Pierwszeństwo w zawarciu umowy przysługuje najemcom, którzy podpiszą umowę o partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, która to kwota wynosi do 30% kosztów budowy danego lokalu. I tak dla przykładowego mieszkania o powierzchni 50 metrów kwadratowych maksymalna kwota partycypacji będzie wynosić nieco ponad 71 tysięcy zł. Wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosić będzie 5% wartości odtworzeniowej lokalu, którą określa się zgodnie z aktualnymi wytycznymi wojewody śląskiego. Na chwilę obecną dla lokalu 50-metrowego byłoby tookoło tysiąca złotych – wyjaśnia  Olgierd Zaraś,  Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o

Szczegółowe informacje stronie Towarzystwa  Budownictwa Społecznego "Twój Dom", podstrona: Najem krok po kroku. Zachęcamy także do zapoznania się z opisem i kartami poszczególnych mieszkań.

Oddanie do użytku planowane jest na pierwszą połowę 2024 roku.