Uczestnicy 6. Rybnickich Dni Integracji przeszli spod bazyliki na kampus, gdzie rozpoczął się piknik.