Ulica Rybnicka w Wilczy zablokowana. Jest duże zadymienie. W akcji biorą udział także służby z Rybnika.