W czwartek, 25 maja odbędzie się kolejna sesja Rady Miasta. Radni będą głosowali nad udzieleniem absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Rybnika.