Wczoraj wieczorem radni głosowali nad udzieleniem prezydentowi Rybnika absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w 2022 roku. Radny Andrzej Sączek nie mógł oddać głosu, jego zdaniem, z powodu usterki systemu.